Luni - Vineri : 09:00 - 17:00
office@teekconstruct.ro
0740-179.593
0363-100.002
0363-100.003

Documente necesare

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

 • Act de proprietate (contract de vanzare-cumpoarare, certificat de mostenitor, contract de donatie s.a.m.d.)
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Memoriu tehnic
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de amplasament si delimitare (vizat ANCPI)
 • Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
  • Releveu apartament (vizat ANCPI)
  • Copie carte de identitate client/reprezentant persoana juridica
  • Copie Certificat de Inmatriculare ( firme, societati comerciale )

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor imobiliare ( construcie + teren )

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (vizat ANCPI)
 • Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
 • Releveu ( schita ) pe fiecare nivel al constructiei
 • Certificat de urbanism
 • Autorizatie de construire/desfiintare
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie (vizat ANCPI)
 • Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
 • Certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

d) Acte necesare pentru evaluare auto ( autoturisme, autovehicule ) si a altor bunuri mobile

 • Lista mijloacelor fixe (nr. de inventar, data PIF, cont, durata de viata normata, valoare de intrare, amortizare, valoare de inventar, valoare ramasa)
 • Documente de provenienta auto (factura, contract de vanzare-cumparare, contract de leasing)
 • Carte de identitate auto
 • Certificat de inmatriculare auto
 • Lista cu specificatii tehnice auto (nivel de echipare, lista de optiuni, dotari)
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

Metodologie evaluare

Toate lucrarile de evaluare sunt efectuate in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare si sunt fundamentate pe baza documentatiilor si analizelor interne ale companiei, din surse de specialitate: analize de piata, documentatie tehnica pentru imobilizari, indicatori si coeficienti standardizati, alte informatii.

Evaluarea proprietatilor imobiliare
Evaluarea bunurilor mobile
Evaluarea intreprienderilor
Evaluarea activelor necorporale